Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25ain Gorffennaf, 2022 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224 088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Darren Price Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Is-Gadeirydd, yn y Gadair Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Laura Morris Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Ian Jones Swyddog In attendance, virtual
Helen L Morgan Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Janine Owen Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol