Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Mai, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Sally Martin Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Julie Owens Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig