Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 22ain Mai, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Darren Price Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Rhodri Griffiths Swyddog In attendance, virtual
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog Yn bresennol
Gwyneth Ayers Swyddog Yn bresennol
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Myfanwy Jones Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Diane Phillips Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig