Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21ain Ebrill, 2023 9.45 yb, Pwyllgor Apelau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn