Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27ain Mawrth, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 2240029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Diane Phillips Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog Yn bresennol
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Yn bresennol