Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13eg Mawrth, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Diane Phillips Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr Yn bresennol
Simon Charles Swyddog Yn bresennol
Christine Harrison Swyddog In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol