Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2ail Mawrth, 2023 2.00 yp, Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn