Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13eg Chwefror, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Diane Phillips Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Cyng. Rob James Arsyllwr In attendance, virtual