Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Robert Edgecombe Swyddog Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Aaron Evans Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Bryan Davies Wedi'i wahodd i fynychu fel Aelod Lleol Yn bresennol