Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30ain Ionawr, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Diane Phillips Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog Yn bresennol
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Caio S Higginson Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Janine Owen Secretary In attendance, virtual
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol