Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 27ain Ionawr, 2023 10.30 yb, Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Lleoliad:   County Hall - Haverfordwest - Haverfordwest

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Elizabeth Evans Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Keith Evans Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Wyn Thomas Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Brian Hall Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jonathan Grimes Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Simon Hancock Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Les George Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Liz Rijnenberg Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. William Powell Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Ian Roffe Co-opted Member Is-Gadeirydd Yn bresennol
Helen Thomas Co-opted Member Co-Optee Yn bresennol
Robert Edgecombe Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol