Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18fed Ionawr, 2023 2.00 yp, Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig a Pholisi Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn