Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Ionawr, 2023 2.00 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify