Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12fed Ionawr, 2023 2.00 yp, Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Paul Ashley-Jones Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Mr Tommy Bowler Union Member Representative Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Michael Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Mr John Jones Cadeirydd Y Bwrdd Cadeirydd1 Present, as expected, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Arsyllwr In attendance, virtual
Cyng. Gareth Lloyd Cynrychiolydd Aelod Cyflogwr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Mr Mike Rogers Pensioner Member Representative Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Jason Williams Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig