Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28ain Mawrth, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Elwyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Martin S Owens Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Jason Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig