Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Medi, 2021 10.10 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Sarah Morris Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Cyng. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol