Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5ed Ionawr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn