Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Tachwedd, 2022 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Darren Price Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog In attendance, virtual
Caio S Higginson Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Cyng. Rob James Arsyllwr In attendance, virtual