Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3ydd Hydref, 2022 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Gareth John Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Ian Jones Swyddog In attendance, virtual
Cllr. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Caio S Higginson Swyddog Yn bresennol
Helen Pugh Swyddog In attendance, virtual
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual