Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 30ain Awst, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Julie Owens Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig