Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Mehefin, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Aaron Evans Swyddog In attendance, virtual
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Geraint Morgan Public In attendance, virtual
Cyng. Sean Rees Guest In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary In attendance, virtual