Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 11eg Mehefin, 2021 2.15 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Michelle Evans Thomas
01267 224470
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Sarah Morris Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Local Member(s) for the relevant ward Notify