Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Ebrill, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr A Rhag-Ystafell, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Cyswllt:    Martin Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Jeff Edmunds Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Gareth John Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Giles Morgan Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. John Prosser Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig