Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8fed Mehefin, 2016 2.00 yp, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Mair Stephens Aelod y Pwyllgor Yn bresennol