Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28ain Ebrill, 2022 9.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Shahana Najmi Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Eirwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig