Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 17eg Gorffennaf, 2020 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod -.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Clive Lloyd City and County of Swansea Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John Pughe Roberts Cyngor Sir Gwynedd Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr Aaron Shotton Sir Y Fllint Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Chris Weaver Cyngor Caerdydd Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Jessica M Laimann Secretary Disgwyliedig