Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Gorffennaf, 2020 10.00 yb, Pwyllgor ar y Cyd ERW

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod -.

Cyswllt:    Jessica Laimann
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ellen ap Gwynn Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Is-Gadeirydd Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Cyng. Rosemarie Harris Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. David Simpson Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Guy Woodham
Cyng. Rob Stewart City and County of Swansea Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Caroline Turner Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol