Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Rhagfyr, 2021 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Elwyn Williams
Cyng. Penny Edwards Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Eryl Morgan Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Susan Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Alan Speake Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Richard Waters Swyddog Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol