Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Rhagfyr, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Fozia Akhtar Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cllr. Shirley Matthews Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Sue Allen
Cllr. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Jean Lewis
Cllr. Peter Hughes Griffiths Aelod y Cabinet Yn bresennol
Jonathan Fearn Swyddog Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol