Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Shahana Najmi Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Eirwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng Philip Hughes Aelod y Cabinet Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Geraint Morgan Public Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Wedi'i wahodd i fynychu fel Aelod Lleol Yn bresennol