Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6ed Rhagfyr, 2021 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Cabinet Member for Communities and Rural Affairs Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Cabinet Member for Education & Children Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Cabinet Member for Environment Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Cabinet Member for Housing Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Cabinet Member for Public Protection Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Cabinet Member for Culture, Sport & Tourism Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Cabinet Member for Resources Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Jane Tremlett Cabinet Member for Social Care & Health Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Simon Davies Swyddog Yn bresennol
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
Laura Morris Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Thomas Evans Swyddog Yn bresennol
Richard Waters Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol