Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 30ain Tachwedd, 2021 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Gymunedau a Materion Gwledig, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn