Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 30ain Tachwedd, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Betsan Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Deryk Cundy
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Emlyn Schiavone Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Aelod y Pwyllgor Absennol
Anthony Enoch Parent Governor Representative - Area 2 - Dinefwr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Felicity Healey-Benson Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rachel Iles Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Sharen Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig