Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 26ain Tachwedd, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Rob James Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Emlyn Schiavone Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Arsyllwr Yn bresennol
Gaynor Morgan Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
John M Williams Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol