Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Eirwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Arsyllwr Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Stephen Dawson Swyddog Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol