Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 5ed Tachwedd, 2021 10.30 yb, Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Alun Lloyd Jones Cyngor Sir Ceredigion Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Lloyd Edwards Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. David Evans Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Keith Evans Cyngor Sir Ceredigion Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Les George Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael James Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. William Powell Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Ian Roffe Co-opted Member Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. John Prosser Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cllr. Stephen Joseph Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Robert Summons Cyngor Sir Benfro Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Helen Thomas Co-opted Member Co-Optee Yn bresennol
Robert Edgecombe Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol