Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 26ain Hydref, 2021 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cllr. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Eirwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Mair Stephens Arsyllwr Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol