Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25ain Hydref, 2021 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Ann Davies Cabinet Member for Communities and Rural Affairs Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Cabinet Member for Education & Children Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Cabinet Member for Environment Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Cabinet Member for Housing Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Cabinet Member for Public Protection Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Cabinet Member for Culture, Sport & Tourism Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Cabinet Member for Resources Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Cabinet Member for Social Care & Health Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Caroline Ferguson Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Stuart Walters Swyddog Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog Yn bresennol