Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Hydref, 2021 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Sarah Morris Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Janine Owen Secretary Yn bresennol
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify