Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Hydref, 2021 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Siambr - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Eryl Morgan Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Susan Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Alan Speake Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Kelvin Barlow Swyddog Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Kendal Davies Swyddog Yn bresennol
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Aled Eynon Swyddog Yn bresennol
Yana Thomas Swyddog Yn bresennol