Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Medi, 2021 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peredur Jenkins Cyngor Sir Gwynedd Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Clive Lloyd City and County of Swansea Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Philip Downing
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Margaret Griffiths
Cyng. Ted Palmer Sir Y Fllint Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Chris Weaver City and County of Cardiff Council Is-Gadeirydd, yn y Gadair Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr Margaret Griffiths Deputy Yn bresennol