Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Gymunedau a Materion Gwledig, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Regeneration Meeting Room, County Hall, Carmarthen, SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig