Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 9.45 yb, Pwyllgor Apelau

Lleoliad:   Neuadd y Gwendrath - Drefach

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Sue Allen Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Eryl Morgan Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Dorian Williams Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Robert Young Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Lindsey Evans Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol