Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Ebrill, 2016 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2 - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cllr. Meryl Gravell Cynghorydd Sir Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Caroline Owen Swyddog Disgwyliedig
Stuart Walters Swyddog Disgwyliedig