Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Peredur Jenkins Cyngor Sir Gwynedd Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Clive Lloyd Dinas a Sir Abertawe Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Chris Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Ted Palmer Sir Y Fllint Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig