Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Mai, 2021 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Cyswllt:    Rhian Lloyd
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Rhian Lloyd Secretary Yn bresennol
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Sarah Morris Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify