Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24ain Mawrth, 2021 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Jessica Laimann
01267 224178
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Peredur Jenkins Cyngor Sir Gwynedd Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Clive Lloyd Dinas a Sir Abertawe Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Chris Weaver Cyngor Dinas a Sir Caerdydd Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ted Palmer Sir Y Fllint Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Beverley A. Owen Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig