Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant, WEDI EI GANSLO

Cyswllt:    Llinos Jenkins
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mrs Georgina Cornock-Evans Parent Governor Representative - Area 2 Committee Member
Mr James Davies Parent Governor Representative - Area 3 Committee Member
Mrs Melanie Jones Parent Governor Representative - Area 1 Committee Member
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Committee Member