Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2016 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    MARTIN S. DAVIES
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cllr. Meryl Gravell Cynghorydd Sir Yn bresennol
John Howells Swyddog Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Caroline Owen Swyddog Yn bresennol