Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Tachwedd, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Safonau, WEDI EI GANSLO

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Is-Gadeirydd
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor
Julie James Independent Member of the Standars Committee Aelod y Pwyllgor
Andre Morgan Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Aelod y Pwyllgor
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Aelod y Pwyllgor
Alun Williams Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Aelod y Pwyllgor